• Fysika – avaimesi hyvinvointiin!

Fysika – avaimesi hyvinvointiin!

Fysioterapia on asiakkaan terveyden, liikkumisen, toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden arvoimista asiakkaan toimintaympäristössä. Arvion perusteella erilaisilla menetelmillä pyritään parantamaan ja/tai ylläpitämään toimintakykyä ja liikkumista tai pienentämään kipua. Fysioterapeutin työ on aina asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Fysioterapeutti toimii (mahdollisuuksien mukaan) yhteistyössä lähettävän lääkärin ja muun kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa sekä tarvittaessa asiakkaan omaisten kanssa. Fysioterapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia.

Fysikassa opiskelemme jatkuvasti täydentäen ammattitaitoamme ja tällä hetkellä käytämme mm. seuraavia terapiamuotoja:

Mekaaninen diagnostointi ja terapia MDT on selkärangan ongelmien tutkimus- ja hoitomenetelmä jonka kehitti uusiseelantilainen Robin McKenzie (aiemmin menetelmää kutsuttiin McKenzie –tekniikaksi). Hoidon päätavoitteena on poistaa kipu, palauttaa rangan täydellinen toiminta ja ehkäistä vaivan uusiutuminen sekä progressiivinen paheneminen. Periaatteena on opettaa asiakas hoitamaan itse itsensä ja minimoimaan uuden kipuepisodin vaaratekijät. MDT menetelmällä voidaan nopealla ja luotettavalla tavalla määritellä ne asiakkaat jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta ja erotusdiagnostisoida ne jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa tai muuta lääketieteellistä hoitoa.

Mulligan –menetelmä on myös uusiseelantilaisen Brian Mulliganin kehittämä tekniikka jossa yhdistetään kivuton passiivinen nivelkäsittely ja asiakkaan aktiivinen liike. Hoidon tarkoituksena on lisätä liikkuvuutta rangassa ja nivelissä sekä poistaa kipua ja toimintarajoituksia.

Neuraalikudoksen mobilisointi on hermokudokseen kohdistuvaa manuaalista terapiaa jonka tarkoituksena on parantaa hermon liukumista suhteessa ympäröivään kudokseen, hermon sisäistä verenkiertoa ja aineenvaihduntaa. Näillä toimenpiteillä saadaan pienennettyä ääreishermoston kiputiloja.

LHT eli lääkinnällinen harjoitusterapia on fysioterapeutin ohjaamaa kuntosaliharjoittelua joka sisältää tietyn ongelman hoitoon suunniteltuja täsmäharjoitteita. Oikein ohjatulla ja toteutetulla harjoittelulla nopeutetaan asiakkaan kuntoutumista.

PhysioPilates on fysioterapeutin ohjaamaa pilates –harjoittelua jonka tavoitteena on oppia käyttämään kehon lihaksia ja niveliä tasapuolisesti niin että harjoittelulla kehitetään voimaa, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Pilates –harjoitteita voi tehdä ohjatusti ryhmässä tai yksilöllisesti.

Fysikaaliset hoidot laajentavat terapiamenetelmien mahdollisuuksia. Ultraääni- eli syvälämpöhoidon tuloksena veri- ja nestekierto vilkastuvat, kudoksen joustavuus paranee, lihaskudos rentoutuu ja kipu lievittyy. Sähköhoitoja käytetään kun halutaan lievittää kipu, aktivoida tai rentouttaa lihaksia tai vähentää vamman jälkeistä turvotusta. Parafiinilämpöhoito lievittää kipua raajojen pikkunivelissä ja lihaksissa ja parantaa ihon verenkiertoa. Kylmähoidossa alennetaan kudoksen lämpötilaa kylmäpakkauksilla. Pyrkimyksenä on vähentää turvotusta ja lievittää kipua tai tulehdusta. Elektrolymfa on tehokasta, sähköllä tehtävää lymfahoitoa. Hoidossa johdetaan jalkakylvyn kautta kehoon pieni määrä galvaanista tasavirtaa. Tämä lisää solukalvon läpäisevyyttä sekä kiihdyttää imu- ja verisuoniston toimintaa ja tällä tavoin lisää kuona-aineiden poistumista kehosta.

TRE eli Tension Releasing Exercises on harjoitesarja joka rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Harjoitus käynnistää lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollisen palautusmekanismin ja syvien lihasjännitysten vapautuessa monet kokevat kokonaisvaltaisen rentouden ja rauhan lisääntyvän. TRE –harjoituksia voi tehdä yksilöohjauksen jälkeen itsenäisesti kotona tai sitten jatkaa harjoittelua ohjattuna ryhmässä.

Neuvonta ja ohjaus ovat erottamaton osa fysioterapiaa, niitä asiakkaalle annetaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Kotiharjoittelu on olennainen osa fysioterapia- ja kuntoutusjaksoa. Myös ennaltaehkäisy on erittäin tärkeä osa tuki- ja liikuntaelinten vaivojen torjunnassa. Kuntoutuja on itse aktiivisessa roolissa oman terveytensä kohentamisessa.