Fysika Perniön fysioterapia- ja kuntokeskus Oy

Varaa aika

Kraniosakraaliterapia

Kraniosakraaliterapia = CST on 1970-luvulla amerikkalaisen lääkärinä ja osteopaattina toimineen John Upledgerin kehittämä hoitomenetelmä. Se on hyvin pehmeä ja kevyt manuaalinen terapia jossa toimitaan kehon terveyden ja toimintakyvyn tasapainottamiseksi sekä edistää kehon luonnollisia parantumisprosesseja ja itsekorjautumismekanismia.

Nimi tulee sanoista kranio = kallo ja sakraali = ristiluu. Kraniosakraalijärjestelmällä tarkoitetaan keskushermostoa (eli aivoja ja selkäydintä) sekä sitä ympäröivien faskiakalvojen ja niiden sisällä virtaavan aivo-selkäydinnesteen muodostamaa kokonaisuutta. Selkärangan ja kalvojen ympäröimässä selkäytimessä oleva neste kulkee näiden kahden luisen kokonaisuuden välillä – ja samalla suojelee, huoltaa, ravitsee sekä säätelee tätä herkkää kokonaisuutta.

Aivo-selkäydinnesteen kulkeutuminen/virtaus aiheuttaa rytmisen liikkeen, jonka pystyy tuntemaan hieman samalla tavoin eri puolilla kehoa kuin sydämen sykkeen tai hengityksen. Tähän rytmiin saattaa tulla muutoksia erilaisista syistä: tällaisia ovat mm. psyykkiset tai fyysiset traumat (akuutit tai krooniset), epäergonominen työasento, stressaavat elämäntavat, epäsopiva ruokavalio jne.

Häiriöt kraniosakraalijärjestelmässä ja -rytmissä voivat ilmetä kehossa esimerkiksi asentovirheinä, liikkeen rajoittumisena, selkäkipuina, vatsavaivoina, migreeninä, unettomuutena, leukanivelen toimintahäiriöinä, hengitysvaikeuksina tai ahdistuksena ja stressinä.

Menetelmän lähtökohtana on kehon ongelmakohtien ja faskiakudoksen jännitekohtien löytäminen kraniosakraalijärjestelmän toimintaa havainnoimalla. Kun ongelmakohdat on paikallistettu niin jännitys pyritään vapauttamaan hyvin kevyellä manuaalisella käsittelyllä eli kosketuksella. Hoito kestää 30-75 minuuttia riippuen hoidettavasta ja hänen tilanteestaan. Hoitoa varten ei tarvitse riisuutua. Hoidettava on selinmakuulla ja hoitaja aloittaa käsittelyn usein jalkateristä. Hoidon aikana hoitaja siirtää käsiään hoidettavan tilanteen mukaan eri kohtiin kehoa käyden koko kehon läpi jaloista päähän. Toisissa kohdissa kädet pysyvät vain lyhyen aikaa ja toisissa kohdissa pidemmän ajan hoidettavan tuntemuksista riippuen.

Hoidon aikana tai sen jälkeen tulevat tuntemukset ovat täysin yksilöllisiä mutta yleisesti ottaen voi tuntea muutoksia energiatasossa, kivun määrässä ja kehon lämpötilassa.

Kraniosakraaliterapiaan voit varata aikaa toistaiseksi vain puhelimitse 040 – 500 6797 tai Aulin numerosta 040 – 563 8269.

Powered by w3.css