Fysika Perniön fysioterapia- ja kuntokeskus Oy

Varaa aika

TRE

Trauma Releasing Exercises on yksinkertainen ja helposti omaksuttava itsehoitomenetelmä, jonka vaikutukset ilmenevät nopeasti. Se rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja mahdollisten traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmässä käynnistetään lihasten vapinana tai tärinänä alkava luonnollinen ja nopeasti vaikuttava palautusmekanismi.

Syvien lihasjännitysten vapautuessa kehossa herää luontainen pyrkimys kokonaisvaltaiseen eheytymiseen, jolloin kehon aistimukset, tunteet ja ajattelu jäsentyvät uudelleen yksilön omaksi tavaksi kokea itsensä ja olemisensa. Näin harjoitus voi käynnistää laaja-alaisen prosessin, josta on apua myös nykyhetken stressinhallinnassa.

TREn kehittäjä on amerikkalainen tohtori David Bercell, kansainvälisesti tunnettu stressin- ja traumanhoidon asiantuntija. Menetelmää on käytetty hyväksi useissa maissa ja kulttuureissa perheiden tai laajempien sosiaalisten yhteisöjen kohtaamissa traumoissa, esim. luonnonkatastrofialueilla.

TRE auttaa selviämään kokemuksista, jotka aiheutuvat stressistä, jännityksestä tai traumoista. Se sopii sekä kuntoutukseen, kuormittavissa ammateissa toimiville että omatoimiseen kehonhuollon ja rentoutumisen välineeksi. TREn perusteet on suositeltavaa opetella sertifioidun TRE-ohjaajan yksilöohjauksessa tai pienryhmässä. Ohjaaja auttaa prosessin alkuun, ja häneltä saa apua myös myöhemmissä vaiheissa. TRE on vaikuttava menetelmä, ja prosessin eteneminen on yksilöllistä. Joskus prosessi voi nostaa pintaan hautautuneita mielikuvia, tunteita ja muistoja, joten negatiivisiakin tuntemuksia saattaa ilmetä. Tähän on hyvä varautua ja hyväksyä se osana prosessia. Toisilla prosessi etenee ilman tunnekokemuksia tai tuottaa ainoastaan positiivisia kokemuksia alusta lähtien.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä Fysikaan ja Auli Suorantaan puh. 040 563 8269 (sertifioitu TRE-ohjaaja).

Syvempää tietoa osoitteesta www.trefinland.fi

Powered by w3.css